ENJOY Burundi

TRAVEL GUIDE për Burundi! - Mos prisni për momentin përsosur, vetëm të marrë këtë moment dhe të bëjë të përsosur!

Më shumë rreth Burundi


Burundi Procesi Demokratik


Zgjedhjet e përgjithshme nga zgjedhjet universale të mbajtur në qershor 1993 rezultoi në fitoren e palës së Frontit Demokratik të Burundi (FRODEBU). Për fat të keq, parë Burundi zgjedhur në mënyrë demokratike president Melchior NDADAYE u vra në tetor 1993 pas vetëm katër muajsh në detyrë. Që atëherë, disa Burundians kanë vdekur në të përhapura, shpesh dhuna intensive etnike midis Hutu dhe Tutsi fraksioneve. Qindra mijëra janë zhvendosur brenda vendit ose janë bërë refugjatë në vendet fqinje.

Burundi Procesi Negociatat e paqes janë duke u zhvilluar për katër vjet në Arusha, Tanzani dhe Pretoria, Afrika e Jugut, ndërmjet të gjitha palëve Burundi dhe lëvizjet politike në një përpjekje për të vënë një fund të dhunës dhe për të gjetur një formulë të re paqeje për të gjithë. Nisma paqja çoi në nënshkrimin e paqes Arusha dhe marrëveshja e pajtimit në 28 të gushtit 2000 i cili hartuar një kalimtar për ndarjen e pushtetit marrëveshje ndërmjet nënshkruesve të kësaj marrëveshjeje.

Deri mjaft kohët e fundit, e negotians mes qeverisë së përkohshme të Burundi dhe Këshillit Kombëtar për Mbrojtjen e të Forcave-demokracisë për Mbrojtjen e Demokracisë (CNND-FDD) kanë rezultuar të nënshkrimit të Protokollit të Pretoria në Politike, Mbrojtjes dhe Sigurisë Ndarja e pushtetit në Burundi në tetor 8, 2003.

Burundi ka qenë e sunduar që nga fillimi i procesit të paqes së brendshme në 1998 nga një partneritet të brendshëm për paqe i përbërë nga dy institucioneve kalimtare: Qeveria dhe Kuvendi Kombëtar. Ky partneritet është në fakt një qeveri e koalicionit kombëtar.

Shefi i shtetit dhe kryetar i qeverisë, Presidenti Domitien Ndayizeye (FRODEBU) u betua si President për gjysmën e dytë të qeverisjes tre vjeçare të tranzicionit përurua më 1 nëntor 2001. Ai mori pushtetin ne Prill 30, 2003 si pjesë e qeverisë së përkohshme të themeluar nga 2000 Marrëveshja Arusha. Ai ka një zëvendës-president, Mr. Alphonse Kadege (UPRONA), nga një parti dhe një grup social të ndryshme nga ato të Presidentit të Republikës.

Qeveria kalimtare e Burundunë

Presidenti i Republikës
Mr. Domitien Ndayizeye
Zëvendës-president
Mr. Frederic Ngenzebuhoro
Ministri i Shtetit përgjegjës për Qeverisje të Mirë dhe Inspektimit të Shtetit
Mr.Pierre NKURUNZIZA
Ministri për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Bashkëpunimit
Mr. Therence Sinunguruza.
Ministri i Punëve të Brendshme
Mr. Simon Nyandwi
Ministri për Siguri Publike
Mr. Fulgence Dwima-Ministri
Ministri i Drejtësisë, Portier i vulos
Mr. Didace Kaganahe
Ministri i Mbrojtjes Kombëtare
Gjeneral. Maj. Vincent Niyungeko
Ministri për planifikimin e zhvillimit dhe rindërtimit
Zonja. Kufijtë Séraphine
Ministri për Zhvillim Komunale
Mr. Cyrille Hicingtuka
Ministri për riatdhesimin, Riintegrimi,Rivendosja e personave të zhvendosur dhe Repatriatees
Zonja. Françoise Ngendahayo
Ministri përgjegjës për mobilizimin e Paqes dhe Pajtimit Kombëtar
Mr. Antoine Butoyi
Ministri për Tokën, Mjedisi dhe Turizmi
Mr. Albert Mbonerane
Ministri i Bujqësisë dhe Blegtorisë bujqësi
Mr. Pierre Ndikumagenge
Ministri për artizanal, Trajnimi profesional dhe Adult Literacy
Mr. Godefroid Hakizimana
Ministri i Punës dhe Sigurimit Social
Mr. Dismas Nditabiriye
Ministri i Shërbimit Publik
Mr. Gaspard Santimamiñe
Ministri i Financave
Mr. Gahungu Athnase
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë
Mr. Thomas Minani
Ministër i Arsimit Kombëtar
Mr. Salvator Ntihabose
Ministri për Veprim Sociale dhe Gruas Promovimi
Zonja. Marie Goretti Nduwimana
Ministri i Rinisë, Sport dhe Kultura
Mr. Barnabe Muteragiranwa
Ministri i Shëndetit Publik
Dr. Jean Kamana
Ministri i Komunikacionit dhe Qeverisë Spokes-personi
Mr.Onésime Nduwimana
Ministri i Punëve Publike dhe Pajisjeve
Mr. Salvator Ntahomenyereye
Ministri i Transportit, Postime dhe Telekomunikacionit
Mr. Severin Ndikumugongo
Ministri i Energjisë dhe Minierave
Mr. André Nkundikije
Ministri për reformat institucionale, Drejtat e Njeriut dhe Marrëdhëniet me Parlamentin
Mr. Deogratias Rungwamihigo
Ministri përgjegjës për luftën kundër AID / HIV
Mr. Luc Rukingama

 

Institucionet e tjera kombëtare

Senat: Mr. BARARUNYERETSE Libere, President
Asambleja Kombëtare: Dr. Minani, Folës
Gjykata e Lartë: Mr. Adrien Nyankiye
Zyra e Auditimit: Mr. Fulgence Ministri

Burundi Arsimi Sistemi


Llojet e institucioneve & Kredencialet

Llojet e Institucioneve të Arsimit të Lartë:
Universitet (Universitet)
Instituti Lartë (Instituti Lartë)

 

Kredencialet e Arsimit të Lartë:

Diplôme d'Etat
Teknik
Aplikim
Shkallë
Inxhinier teknik
Diplôme d'Ingénieur
Licence
Doktor i Mjekësisë
Diplôme d'Etudes approfondies (DEA)
Diploma e specializimit
Specializimi Ph.D. (3Cikli e)

 

Struktura e Sistemit Arsimor

1. Kopshti i fëmijëve
Gjatësia e programit : 2 vjet
Niveli Mosha: 35
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Shkollat ​​private

Struktura e sistemit shkollor:

2. Primar
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Fillore
Gjatësia e programit në vite : 6
Niveli Mosha nga: 612
Certifikata / Diploma e dhënë: Certificat de Fin d'Etudes primaires (Shkolla fillore lënë certifikatën)

3. Më i ulët i mesëm
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Kolegj
Gjatësia e programit në vite: 4
Niveli Mosha nga: 12 16
Certifikata / Diploma e dhënë: Certifikata e Core (Ulët Certifikata e mesme Nivelit)

4. Teknik i mesëm
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Shkolla e mesme Teknike (Niveli më i ulët)
Gjatësia e programit në vite: 5
Niveli Mosha nga: 12 17
Certifikata / Diploma e dhënë: Teknik (Teknik A3 Diploma për nivel më të ulët)

5. Teknik i mesëm
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Shkolla e mesme Teknike (Niveli Upper)
Gjatësia e programit në vite: 7
Niveli Mosha nga: 12 në 19
Certifikata / Diploma e dhënë: Teknik (Teknik A3 Diploma për nivelin e sipërm)

6. Shkolla i mesëm i lartë
Lloji i shkollës së siguruar këtë edukim: Shkolla e mesme
Gjatësia e programit në vite: 3
Niveli Mosha nga : 16 19
Certifikata / Diploma e dhënë: Diplome d'Etat

 

Shkolla Arsimi

Arsimi fillor:
Primary education lasts for six years leading to the Certificat d'Etudes primaires (Arsimi fillor).

Arsimi i mesëm:
Arsimi i mesëm është i ndarë në arsimin e ulët dhe të mesëm. Arsimi i mesëm është në dispozicion për ata që kalojnë Provimin Kombëtar Hyrja dhe zgjat katër vjet. Një test kombëtar është i imponuar për të gjithë ata që përfundojnë arsimin e mesëm të ulët. Të dhënat e tyre i nënshtrohen një Komision Kombëtar Orientimit. Schooling at upper secondary level lasts three years after lower education and leads to the Diplôme d'Etat, e cila i jep akses në arsimin e lartë. Arsimi teknik i mesëm zgjat shtatë vjet. A ka përfunduar punën sanksionet A2 sukses në studimet teknike dhe një A3 ka përfunduar punën është dhënë pas një cikël studimesh që zgjat pesë vjet, pas mbi arsimin fillor.

 

Arsimi i lartë:
Arsimi i lartë: është siguruar kryesisht nga Burundi Université du. Ajo është financuar kryesisht nga shteti dhe gëzon autonomi administrative dhe menaxhimin e. Ajo administrohet nga një rektori i emëruar nga Presidenti i Republikës për katër vjet. Politika-marrje është përgjegjësi e Bordit Drejtues emërohen nga Presidenti i Republikës dhe përfaqësojnë sferat kryesore të aktivitetit në lidhje me zhvillimin e arsimit të lartë. Katër universitetet private janë krijuar kohët e fundit.

 

Ligjet kryesore / dekretet qeverisës arsimin e lartë

Dekreti n° 100/181 të 1988 në lidhje me Ministrinë e Arsimit
Dekreti n°1/025 të 1989 në lidhje me riorganizimin e sistemit arsimor
Viti akademik: Tetor deri në qershor
Pushime gjatë nga: 1 korrik në 1 tetor
Gjuhët e ligjërimit: Frëngjisht
Fazat e studimeve: Jo-universitare post-sekondare të nivelit të studimeve (teknike / profesionale lloj)
Non-University Niveli: Ministritë Disa të organizojë kurse të nivelit të lartë.

 

Universiteti nivel studime

Faza Universiteti Niveli i parë: Aplikim
Faza e parë e studimit në përgatitje për të licencës zgjat për dy vjet dhe çon në kandidaturës.

Faza Universiteti Niveli i dytë: Licence
 

Një tjetër studim dy vjeçar përtej kandidaturës çon në Licence. Në Mjekësisë, titullin profesional të Docteur en MJEKËSIA është dhënë pas katër vjet të tjera të studimit pas kandidaturës. Në Ndërtimtarisë dhe agronomike, Kurset zgjasin për pesë vjet dhe çojnë në dhënien e titullit profesional të INGENIEUR. The Diplôme d'Ingénieur Technicien is conferred after three or four years' Trajnimi në institutet teknike.

Faza Universiteti Niveli i tretë: Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) ose Doctorat de Cikli 3ème

 

A Diplôme d'Etudes approfondies is conferred in subjects such as Computing, Physics and Agricultural Planning following the Licence or the Diplôme d'Ingénieur. Në Mjekësisë, ka dy faza të cilat çojnë në një Doctorat profesional në Mjekësisë pas gjashtë vjetësh dhe një Doctorat special pas pesë vjet të tjera të studimit dhe paraqitjen e një tezë të mëdha në biologji Klinike, Pediatri, Kirurgji, Gjinekologji dhe Mjekësia Brendshme. Universiteti gjithashtu jep një cikël de Doctorat 3ème.

Arsimi Mësues

Trajnimi i para-fillor dhe fillor / bazë mësuesit e shkollave

Primary school teachers are trained in "lycées pédagogiques" cilat studime ofrojnë të ndarë në dy ciklet e dy vjet secili. Në shërbim trajnimi i mësuesve primare është një aktivitet i rregullt i Zyrës për Arsimin Rural (Showing), një agjenci zhvillimi i kurrikulit.

Trajnimi i mësuesve të shkollave të mesme

Mësuesit e shkollës së mesme janë trajnuar në Universitetin e Burundi nga e cila ata diplomuar pas katër vitesh në specialitete të ndryshme. Disa mësues të trajnuar posaçërisht për arsimin e mesëm, janë trajnuar edhe në Institutin Pedagogjik për tre deri në pesë vjet. They may also be trained in "Ecoles normales supérieures."

Jo-tradicionale studime

Forma të tjera të jo-formal arsimin e lartë
 

Non-formal studies consist of in-service courses offered by the Institut supérieur de Gestion d'Entreprise for management professionals. Ka dy nivele të trajnimit: short cycle training for holders of the Diplôme d'Etat and long cycle training for holders of degrees in economics or their equivalent. Kurse mbrëmje janë organizuar edhe në shkencat kompjuterike.

Organet kombëtare

Administratë & Bashkërendim
Autoritetet përgjegjëse:
Ministria e Arsimit Kombëtar (Ministère de l'Education Nationale)
Kokë: Prosper Mpawenayo, Ministër
PO Box 1990
Bujumbura, Burundi
I tillë: 257(22) 5112/5514
Faks: 257(22) 6839
Roli i trupit qeverisës: Administrata Qendrore dhe Koordinimi

Pranimet në arsimin e lartë

Pranimi në jo të Lartë Studime universitar
Emri i kredenciale shkollës së mesme të kërkuara: Diplôme d'Etat
Rezultati minimal / kërkesa: Ndryshon sipas vitit
Alternativat për kredencialet: Provimi i shtetit

Pranimi në Universitetin e nivelit të studimeve
Emri i kredenciale shkollës së mesme të kërkuara: Diplôme d'Etat
Rezultati minimal / kërkesa: Ndryshon sipas vitit
Alternativat për kredencialet: Një ekzaminim i Shtetit është e nevojshme për të Institutit të Lartë Teknik.

 

Studentët e huaj pranimit

Kërkesat e pranimit:

 • Studentët e huaj duhet të kenë ndjekur shtatë vjet të arsimit të përgjithshëm (Diploma e shkollës së mesme) apo të mbajë një diplomë teknik
 • Ata duhet të mbajë një vizë dhe leje qëndrimi
 • Ata duhet të kenë njohuri të mira të gjuhës frënge
 • Ata duhet të aplikojë për të trupit kombëtar për hyrjen në Universitetin nëpërmjet Komisionit Kombëtar të Orientimit të Arsimit të Lartë në adresën e mëposhtme:
  PO Box 1990
  Bujumbura, Burundi
  I tillë: 257(22) 4407
  Faks: 257(22) 8477

Njohja e Studimeve & Kualifikim

Studimet e ndjekura në vendet e huaja (organet që kanë të bëjnë me njohjen e kredencialeve të huaja): Komisioni Kombëtar për Equivalance Diplomës , Titujt Shkolla dhe Universitete
Kokë: Aaron Barutwanayo
PO Box 1990
Bujumbura, Burundi
I tillë: 257(22) 5112/5514

Dispozitat e veçanta për njohjen:

Për qasje të nivelit të studimeve universitare: The holder of a foreign credential must submit to the "Commission d'Equivalence des Titres et Diplômes universitaires" të dhënat e mëposhtme: Curriculum Vitae / rifillojë specifikuar kohëzgjatjen e trajnimit jashtë vendit; Numri i përgjithshëm i orëve të të gjitha modulet e trajnimit; Përmbajtja e programeve të trajnimit; metodat e vlerësimit, dhe kopje të vërtetuar të kredenciale origjinale.

Për qasje në studime të avancuara dhe hulumtimeve: Njësoj si më sipër.

Marrëveshjet shumëpalëshe në lidhje me njohjen e studimeve të huaja

Emri i marrëveshjes: Konventa për Njohjen e Studimeve, Certifikatat, Diplomat, Gradë dhe kualifikimeve të tjera akademike në Shtetet e Afrikës

 

Viti i nënshkrimit: 1981 Referencat për informacion të mëtejshëm mbi pranimet e studentëve të huaj dhe njohjen e studimeve të
Titull: Vademecum de l'Etudiant
Botues: Universiteti i Burundi

 

Jeta Student

Shërbimet kryesore të studentëve në nivel kombëtar:

Bordi i Funksionon universitet (Rou)
PO Box 1644
Bujumbura, Burundi
Kategoria e shërbimeve të ofruara: Shërbimet sociale dhe mirëqenia

Secrétariat du Service académique de l'Université du Burundi PO Box 1550
Bujumbura,Burundi
I tillë: 257(22) 2059 dhe 257(22) 3468
Faks: 257(22) 3288
Kategoria e shërbimeve të ofruara: Shërbime akademike dhe karrierën e këshillimit

Shoqatat kombëtare dhe Unionet e studentëve dhe Shoqata des Etudiants RUMURI (ASSER)
PO Box 1644
Bujumbura, Burundi

Çmimet speciale të udhëtimit të studentëve:
Nga ajri: Po
Shpenzimet e studentëve dhe të ndihmës financiare

Bureau des Bourses d'Etudes et de Stages (BBES)
PO Box 1990
Bujumbura, Burundi
I tillë: 257(22) 5112 dhe 257(22) 5514
Faks: 257(22) 6839
Kategoria e shërbimeve të ofruara:informacion mbi ndihmën financiare për studentët

 

Sistemi Nota

Një. Shkollë e mesme
Përshkrimi i plotë 0-100%:

 • 90-100%: I shkëlqyer
 • 80-89%: Dallimi më i madh
 • 70-79%: Magna cum cum
 • 60-69%: Dallim
 • 50-59%: Kënaqësi
 • poshtë : 50% dështojnë

Më i lartë në shkallë: 100%
Pass / dështojnë nivel: 50%
Më i ulët në shkallë: 0%

B. Institucionet e Arsimit të Lartë
Përshkrimi i plotë 0%-100%:

 • 90-100%: I shkëlqyer
 • 80-89%: Dallimi më i madh
 • 70-79%: Magna cum cum
 • 60-69%: Dallim
 • 50-59%: Kënaqësi
 • poshtë : 50% dështojnë

Më i lartë në shkallë: 100%
Pass / dështojnë nivel: 50%
Më i ulët në shkallë: 0%

 

Burim: UNESCO Web site dhe Ministria e Arsimit Kombëtar, Departamenti i Arsimit të Lartë, Bujumbura, Burundi 2001

 

DATAT Burundi RËNDËSISHME
 

Janar 1 New Year's Day
Shkurt 5 National Day Unitetit
Maj 1 Dita e Punës
E enjte 40 ditë pas Pashkëve Ngjitja Dita
Korrik 1 Dita e Pavarësisë
Gusht 15 Supozim
Tetor 13 Prince Louis Rwagasore's Day
Tetor 21 President Melchior Ndadaye's Day
Nëntor 1 Të gjithë Shenjtorët' Ditë
Dhjetor 25 Krishtlindjet

 

Share

© 2011 Kënaquni Burundi.

Get Adobe Flash player